« Terug naar het nieuwsoverzicht

Coaching bij multiple sclerose

ma 23 oktober 2017, 11:17

Een enkelvoudige case studie naar het effect van coaching bij multiple sclerose

Onderzocht is het effect van coaching  bij multiple sclerose, specifiek naar de pijn- en stijfheidsklachten van de spastische arm van Dick, een patiënt met MS. Deze casus laat zien dat 8 coaching sessies positieve invloed hebben in de klachten tijdens persoonlijke gesprekken met de coach.

Achtergrond

Multiple sclerosis (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met een incidentie van 1:1000 in Nederland. Er zijn verschillende vormen van MS met bijbehorende klachten. In de case study is spasticiteit en pijn uitgelicht in de relatie tussen lichaam en geest. De casus betreft Dick.

 Methode

Enkelvoudige case study op basis van literatuur onderzoek, gesprekken met professionals (coaches, haptotherapeut, MS-verpleegkundige), gesprekken met MS patiënten om in kaart te brengen hoe veel invloed het mentale heeft op het fysieke gestel. Dick heeft in totaal 8 sessies gehad over 20 weken in zijn eigen thuis situatie. VAS, BDI, PANAS, IPQ-K zijn als meetinstrument ingezet. De coaching methode is gebaseerd op het ‘ijsberg model’ Mc Clelland en methodes zoals aangeleerd bij de opleiding Register FysioCoach, toegepast met eigen persoonlijke inbreng.

Resultaat

Vanuit de aangepaste VAS en de PANAS is op te maken dat pijn en stijfheid inherent zijn verbonden aan emoties.

Conclusie

De coaching heeft er in geresulteerd dat Dick bewuster is van het feit dat veel denkt in plaats van het contact maken vanuit het gevoel. De arm blijft bij gesprekken die persoonlijk zijn, in een neutralere positie en is meer ontspannen. Op de vraag, ‘Welke gedragsverandering leidt tot een afname in pijn en stijfheid klachten?’ is nog geen compleet antwoord geven. Debet hieraan is de beperkte tijd om het verkregen inzicht toe te passen in een herkenbare situatie. De praktische toepassingen die Dick zichzelf heeft aangeleerd om toch richting positieve emoties te komen, zijn in werkelijkheid vermijding gedrag, het leidt tot een kortdurende oplossing. Om het effect te kunnen meten bij het verminderen van de defensieve houding en de daarbij horende klachten zal een langduriger onderzoek en coaching moeten plaatsvinden