Accreditatie en Registratie

Wat is een register opleiding?

De Registeropleidingen onderscheiden zich in kwalitatieve zin van de overige opleidingen, het is een beschermd predicaat. De registratie van de opleiding FysioCoach kun je vinden op: www.cpion.nl/Opleiding. Als afgestudeerde Register FysioCoach® ontvang je een diploma van het CPION en word je, behalve bij het KNGF, ook opgenomen in het Abituriëntenregister (register van personen met CPION-diploma of –certificaat) van het CPION.

CPION

De POST HBO opleiding Register FysioCoach® is door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) geaccrediteerd met 28 EC’s (European Credits).  CPION is de overkoepelende organisatie voor de regulering van opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en voor opleidingen in het kader van de permanente educatie. Het is de centrale organisatie in Nederland voor het toetsen, diplomeren en registreren van post-initiële opleidingen.

KNGF

De commissie Bock heeft de opleiding Register FysioCoach® geaccrediteerd als ‘vakinhoudelijke opleiding’ met 540 punten. De opleiding is geaccrediteerd voor het register algemeen fysiotherapeut en Arbeidsfysiotherapeut. Op Mijn KNGF vind je de opleiding in het overzicht ‘geaccrediteerde scholingen die door andere opleidingsinstituten worden aangeboden’.

Keurmerk Fysiotherapie

Keurmerk Fysiotherapie heeft de opleiding Register FysioCoach® geaccrediteerd als ‘vakinhoudelijke opleiding’ met 414 punten.

CRKBO

Triple Dynamixs BV is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Het behalen van de accreditaties is mede mogelijk gemaakt door Onderwijskundig ontwerp & -advies en Accreditatiebegeleiding Joyce Boeijink  – Create2Educate

CRKBO_Instelling

CPION_logo4Keurmerk Fysiotherapie