« Terug naar het nieuwsoverzicht

E-learning / e-coaching

do 19 oktober 2017, 14:10

Onderdeel van blended care binnen fysiotherapie om therapietrouw, gedragsverandering en zelfmanagement te bevorderen.

E-learning / e-coaching kan voor een fysiotherapeut een waardevolle aanvulling zijn. Maar het is niet voor iedereen en niet in elke situatie geschikt. Het vraagt om zelfdiscipline en zelfstandige drive van de cliënt. In de praktijk blijkt dat cliënten nog steeds graag aan de hand willen worden genomen. Dat gedragsverandering en therapietrouw vaak niet blijvend zijn. Vooral naarmate de tijd vordert of het contact afneemt.

Zelfmanagement

Zelfmanagement en gedragsverandering zijn essentiële pijlers in een behandeling of bij preventie. Het is één van de fundamentele grondbeginselen in het Beroepsprofiel fysiotherapie. De fysiotherapeut heeft daarbij een coachende rol.

Als het gaat om gedragsverandering is een-op-een contact van belang en kan dit veelal niet vervangen worden door enkel e-learning / e-coaching. De meerwaarde ligt in de mogelijkheid tot directe (non)verbale communicatie, lichamelijk onderzoek en vaardigheden trainen daar waar het probleem is ontstaan (in de vrije tijd of op de werkplek). Er kan beter geanticipeerd worden op de coachingsvraag (ervaren, denken, doen). Het leent zich beter voor het geven van gevoelige feedback, om dieperliggende issues te bespreken en als sturingsmiddel voor o.a. de (online) leervormen.

De meerwaarde van de e-learning ligt in het kenniselement en het overdragen hiervan. De a-synchroniteit van e-learning / e-coaching biedt mogelijkheden: frequenter contact, laagdrempelig inzetbaar (skypegesprek is eenvoudiger dan een face tot face bedrijfsbezoek), opdelen van een traject  in kleine (succes)stappen, re-reading en reactiveringsmogelijkheden. De kans op terugval wordt verkleind. Afgezwakte motivatie kan hiermee voorkomen.

Blended care

Het succesvol beïnvloeden van gedrag en zelfmanagement wordt vergroot door een op elkaar afgestemde mix van face-to-face bijeenkomsten  (fysiotherapeutisch handelen, oefenprogramma’s en coaching),  e-learning / e-coaching, oftewel blended care. Hoe de mix eruitziet is afhankelijk van doelstelling, doelgroep, kennisniveau, situatie etc. De mix maakt een traject meer tijds- en plaats onafhankelijk. Resultaten worden sneller behaald. Dit draagt bij aan de tevredenheid van cliënten en hun motivatie.

Tevredenheid van cliënten is één van de meest genoemde succesfactoren bij blended care. Het stimuleert een actieve rol van de cliënt: de kern van zelfmanagement en gedragsverandering.