Doelgericht adviseren over oplossingsgericht gezondheidsmanagement

Effectief bewaken van doelen en resultaten

Vanuit authenticiteit je boodschap overbrengen

Adviseur Gezondheidsmanagement

Wil jij bedrijven adviseren over en ondersteunen met oplossingsgericht gezondheidsmanagement?

De vergrijzing, de verminderde instroom, de aard van de werkzaamheden, het langer moeten doorwerken gerelateerd aan de dagelijkse belasting en gezondheid van de medewerkers zijn voor veel bedrijven en organisaties een aanleiding om een actief beleid te voeren met betrekking tot duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Gezondheid is een belangrijk onderdeel binnen duurzaam inzetbaarheid. Fysieke belasting is één van de bepalende factoren om duurzaam inzetbaar te kunnen blijven werken.

In de opleiding Adviseur Gezondheidsmanagement leer je hoe je bedrijven organisatiebreed en op beleidsmatig niveau kunt ondersteunen naar zelfsturendheid. Met een praktische no-nonsense aanpak, die bij jou past.

Voor wie
Adviseur Gezondheids-management
Programma
Marktwaarde en carrièreperspectieven
Overzicht en tarief

Voor wie

De cursus is bedoeld voor de fysiotherapeut, die de opleiding tot Register FysioCoach succesvol heeft afgerond, die werkzaam is in het bedrijfsleven en die zich verder wil specialiseren als samenwerkingspartner van (non)profit organisaties en bedrijven. De cursus is een verdiepingsslag op de opleiding Register FysioCoach.

Adviseur Gezondheidsmanagement

Het doel van de Adviseur Gezondheidsmanagement is met een helder meerjarenplan de organisatie en medewerkers doelgroepgericht, meetbaar en resultaatgericht te ondersteunen en stimuleren met het thema gezondheid vanuit zelfmanagement en preventie te komen tot een zelfredzame/zelfsturende organisatie.

Beleidsmatige aanpak

Bij het management gaat het veelal om beleidsmatige en organisatorische zaken en processen, die ondersteunend zijn om medewerkers te laten floreren en optimaal te laten presteren. De Adviseur Gezondheidsmanagement ondersteunt, faciliteert en inspireert top-down het management met informatie en kennis over borging van de uitgangspunten in het Gezondheidsbeleid aangaande preventieve maatregelen en zelfmanagement op het gebied van gezondheid (o.a. fysieke belasting). De vertrekpunten zijn preventie, zelfmanagement, gedeelde verantwoordelijkheid, kennis, vaardigheden, communicatie en samenwerken.

Hij ondersteunt leidinggevenden met voldoende kennis en vaardigheden om de medewerker te stimuleren en ondersteunen in het gewenste gedrag, met als doel dat de medewerker kan groeien in de ontwikkeling naar eigen verantwoordelijkheid, zelfmanagement, vroegsignalering en (tijdig) bespreekbaar maken van aandachtspunten omtrent fysieke belasting. Hij houdt daarin de uitgangspunten aan, zoals hij die hanteert als RegisterFysioCoach.

Projectmanager

In onderling overleg met de directie worden de behoeftes achterhaald, doelen & kaders gesteld en resultaten van het gezondheidsbeleid besproken. De Adviseur Gezondheidsmanagement verwerkt dit in een overzichtelijk en transparant stappenplan zonder daarbij financiële aspecten uit het oog te verliezen. Als projectmanager biedt hij ondersteuning bij de implementatie van het gezondheidsbeleid en bewaakt hij het proces, de doelen en resultaten. In de rol van projectmanager biedt hij bedrijven en organisaties op managementniveau inzicht, overzicht en toezicht op het plan van aanpak, de kosten, baten, doelen en resultaten. Hij zet zijn kennis en expertise om waar nodig, tussentijds doelgericht bij te sturen om de gestelde doelen te realiseren.

Falke & Verbaan

De rol van Adviseur Gezondheidsmanagement komt vooral naar voren bij organisaties met een ‘eigen regiemodel’ of die de overstap maken naar een ‘productiemodel’ (kwadrant III en V van Falke & Verbaan). Bij de overige kwadranten (I, II en IV) Falke & Verbaan ligt de regierol bij de arbodienst of casemanager. De meerwaarde van de Register FysioCoach ligt vooral in de dienstverlening en de onderlinge integrale samenwerking.

In een eigen regiemodel of productiemodel heeft het bedrijf een providerboog. Je werkt vaak prestatiegericht en veelal met contracten of  SLA’s  (Service Level Agreement).

Programma

Gezondheid is één van de vier pijlers van duurzaam inzetbaarheid. Het gezondheidsbeleid is een onderdeel van een personeelsbeleid. Dit beleid is tevens gericht op opleiding, ontwikkeling, motivatie en werk-privé balans: de optelsom van factoren, leveren een bijdrage aan duurzaam inzetbare medewerkers.

Een gezondheidsbeleid heeft twee invalshoeken: enerzijds de organisatiebelangen, en anderzijds de individuele belangen van de werknemers binnen de organisatie. Voor een goede dienstverlening zijn immers mensen nodig die hun vak beheersen, mensen die de fitheid en (mentale) veerkracht hebben om hun werk goed te doen. Maar er zijn werkwijzen, structuren, techniek en teamspirit nodig om effectief te kunnen reageren op de veranderingen in de organisatie en branche.

In de opleiding tot Adviseur Gezondheidsmanagement wordt de deelnemer voorzien van kennis en vaardigheden om:

 1. bedrijven op beleidsniveau op een pro-actieve en positief kritische wijze te kunnen faciliteren, begeleiden, inspireren, ondersteunen in hun gezondheidsbeleid of in het thema gezondheid van hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid
 2. bedrijven organisatiebreed helpen met zelfmanagement en preventie te ontwikkelen naar zelfsturendheid, zodat mens en organisatie zelf invloed krijgen op fysieke belasting.
 3. bedrijven en organisaties te begeleiden van een medisch model naar een bedrijfseconomisch model
 4. bedrijven en organisaties als projectmanager te kunnen ondersteunen om doelen en resultaten te bewaken

Het programma bestaat uit theorie en praktijk in de vorm van rollenspellen. De praktijk wordt aan de hand van huiswerkopdrachten en casuïstiek uitgewerkt.

In de cursus wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • Arbodienstverlening en verzuim, indeling van Falke & Verbaan
 • De rol van de RegisterFysioCoach en de Adviseur Gezondheidsmanagement
 • Sociale zekerheidstelsel, relevante wet & regelgeving
 • Inzichten in contracten en Service Level Agreement (SLA) met KPI’s (Key Performance Indicators)
 • Verzuimbeleid, gezondheidsbeleid, duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid: een organisatie brede invulling
 • Bedrijven en organisaties begeleiden van medisch naar bedrijfs-economisch perspectief
 • Integrale bedrijfszorg, wat komt er bij kijken?
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • Organisatievitaliteit en mensvitaliteit
 • Stappenplan om een gezondheidsbeleid organisatiebreed te implementeren
 • Projectmanagement, voortgangsbewakingsmonitor
 • Afnemen van een behoefte analyse
 • 0-meting en voortgangsmetingen
 • Kosten – Baten analyse

Marktwaarde en  carrièreperspectieven

Steeds meer bedrijven investeren in hun Human Capital, enerzijds vanuit een werkgeversimago en het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en anderzijds om grip te houden op de kosten en de productiviteit te optimaliseren. Vanuit de overheid wordt meer en meer gestuurd op het ‘productiemodel’ van Falke & Verbaan: meer verantwoordelijkheid van de medewerker. Het uiteindelijke doel hiervan is zelfredzaamheid, zelfactie en zelfsturendheid, waarbij de dienstverlener uiteindelijk als vangnet nog actief is. Verzuim is geen issue meer, het gaat om gezondheid en productiviteit.

Het ontwikkelen naar een zelfsturende organisatie is een proces, wat kennis, vaardigheden, aandacht en tijd vraagt. De meerwaarde van de Adviseur Gezondheidsmanagement ligt in de kennis over beleidsmatige zaken, zoals het gezondheidsbeleid, duurzaam inzetbaarheidsbeleid en het kunnen bieden van kennis en vaardigheden om mens en organisatie te begeleiden naar zelfsturendheid in gezondheid, op het thema fysieke belasting. De ontwikkeling naar zelfsturendheid is een proces wat tijd, aandacht en opleiding behoeft. De benodigde duurzame samenwerking biedt zekerheid en zorgt vanuit hostmanship voor nieuwe kansen/bedrijven.

Overzicht en tarief

Na de aanmelding ontvang je een bevestiging van je inschrijving.

Opleiding

De opleiding wordt gegeven op het Zalencentrum de Oude Duikenburg, Voorstraat 30, 4054 MX Echteld.

De opleiding Adviseur Gezondheidsmanagement omvat 9 opleidingsdagen.

De opleidingsdagen starten op 9.00 uur en eindigen om 16.30 uur.

De frequentie is 1 x per maand.

Gastdocent

Tijdens de opleiding wordt er samengewerkt met gastdocenten.

Tarief

Het tarief van de opleiding Adviseur Gezondheidsmanagement bedraagt €. 1795,00 exclusief 21 % BTW.

Volgt je bij ons deze opleiding of training? Dan zorgen wij ook voor eten en drinken. We hebben dagarrangementen voor onze dagopleidingen van maandag tot en met zaterdag. Deze bestaan uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. Voor dit arrangement betaal je € 30,- (excl. 21% btw) per dag. In het geval van trainingen, Masterclasses, op locatie bij bedrijven worden er naast dagarrangementskosten ook kosten voor zaalhuur in rekening gebracht. De zaalhuur bedraagt € 12,50 (excl. 21% btw) per dag.  Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten brengen we meestal eenmalig € 15,- in rekening vermeerderd 6% btw. Al hiervoor genoemde kosten worden apart gefactureerd door Triple Dynamixs Preventie & Coaching BV. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

 

 

Interesse in deze opleiding?

Klik op de button om direct naar het aanmeldformulier te gaan voor de Triple Dynamixs Academy opleiding.