Register FysioCoach: dé specialist in zelfmanagement en preventie

Branchebrede en inhoudelijke kennis over gezondheidsrisico's

Register FysioCoach: een adviseur op managementniveau

Adviseert krachtig en onderbouwd over gezondheidsvraagstukken

Werken vanuit participatie, van meerwaarde in de fysiotherapiepraktijk

Doelgericht coachen op intrinsieke motivatie

Professioneel leider en beroepsontwikkelaar

Gericht op de vraag vanuit de markt en gericht op de toekomst

POST HBO opleiding voor fysiotherapeuten: Register FysioCoach®

Specialistische masterclass voor fysiotherapeuten, die naadloos aansluit op de huidige ontwikkelingen in het zorgaanbod en de veranderende zorgvraag. Innovatief, wetenschappelijk onderbouwd en toekomstgericht! Beroepsniveau NLQF- EQF niveau 7, direct vanaf dag 1 toepasbaar in de praktijk. Een waardevolle aanvulling voor iedere fysiotherapeut. In samenwerking met HAN Seneca. Erkend en van harte ondersteund door Fys’Optima. Gewaardeerd door de deelnemers met gemiddeld een 8,8.

Geaccrediteerd door Accreditatiebureau kwaliteitshuis fysiotherapie met 138 punten

 

Ben jij al klaar voor de toekomst?

Fysiotherapie is in ontwikkeling: zorgpaden, vraaggericht werken, patiënten begeleiden naar meer verantwoordelijkheid voor hun eigen herstel en het voorkomen van klachten, meer aandacht voor arbeid en arbeidsparticipatie en meer samenwerking tussen alle stakeholders en disciplines binnen de fysiotherapie.  Deze opleiding biedt jou als fysiotherapeut de mogelijkheid om mee te groeien in deze ontwikkelingZodat dat ook jij je cliënten optimaal kunt helpen in de hele keten van zorgvraag naar zelfredzaamheid. Met zorg waar vanuit de overheid meer en meer op gestuurd wordt: Zelfmanagement en Preventie. Zorg waar behoefte aan is en waarmee je je markt kunt verbreden. Juist in deze tijd, waar meer de nadruk op coaching ligt.

Wat bieden wij?

Alle handvaten worden uitgereikt om de je in  9 maanden volledig klaar te stomen tot Register FysioCoach®. Deze opleiding biedt je kennis, tools, expertise die je vanaf dag 1 meteen kunt toepassen binnen de eigen fysiotherapiepraktijk en ook op de werkvloer bij organisaties en instellingen. Je leert hoe je hiermee als Register Fysiocoach® van meerwaarde kunt zijn voor zowel cliënt als bedrijfsleven en hoe je je expertise doel- en resultaatgericht in kunt eten op individueel en organisatieniveau. Speerpunt van de opleiding is fysieke belasting. De vaardigheden zijn echter breed toepasbaar: op gebied van leefstijl, mentale belasting, gezondheidsonderzoek en gezondheidsmanagement. Na de opleiding kun je je  aansluiten bij ons platvorm. Wil je een verdieping op organisatieniveau, dan zijn er nog vervolgcursussen: ‘Adviseur gezondheidsmanagement’ en cursus ‘Inspirerend Adviseren’.

De startdatum van de eerstvolgende leergang is voorjaar 2023.

De opleiding is ook modulair te volgen. Contact naar de mogelijkheden.

Groepsgrootte 6- 10 deelnemers.

Meld je hier aan, er zijn slechts een aantal plaatsen beschikbaar.

Meer weten?

Uitgebreide informatie vind je onder de iconen, een overzicht van de specificaties vind je onder het icoon  ‘Overzicht en Studiekosten’

Of stel direct je vraag via de mail, we helpen je graag!

Of wil je liever een vrijblijvend adviesgesprek? Neem contact op met Wil Griffijn 06 13 11 09 97. Zij staat je graag te woord.

Credentials

Gediplomeerde Register FysioCoaches®

 ‘Opleiding is vernieuwend, absoluut een aanvulling voor elke fysiotherapeut’

Bijzonder goede leerschool om patiënten gedragsmatig te begeleiden’

‘Mooie combi van praktisch handelen en theorie, direct toepasbaar in de praktijk’

‘Goede begeleiding, uitermate goed in het overbrengen van de stof’

RFC_logo

Accreditatie door commissie Bock:

Accreditatie rapport: ‘De scholing is geaccrediteerd voor het deelregister “Algemeen Fysiotherapeut en Arbeidsfysiotherapeut” van het Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie. De opleiding van 1,5 jaar wordt door de accreditatiecommissie erkend en als nuttig ervaren. Studiebelasting wordt daarom ruim erkend middels de huidige puntentoekenningsregels. De opleiding is geaccrediteerd met 540 punten’

KNGF

Namens team Fys’Optima

Peter Griffioen: ‘Coachende vaardigheden worden, volgens ons,  in de toekomstige fysiotherapiepraktijk en in arbeidsgerelateerde dienstverlening, steeds belangrijker. Deze opleiding Register Fysiocoach zorgt voor een werkelijke omslag in coachen, adviseren en begeleiding naar gedragsverandering. Vandaar de samenwerking tussen Fys’Optima en Triple Dynamixs Academy’. 

Fysoptima logo

Voor wie
De Register FysioCoach
Opleiding en studieprogramma
Wetenschappelijk onderzoek
Marktwerking en Carrièreperspectieven
Overzicht en Studiekosten

Voor wie

De opleiding is bestemd voor afgestudeerde fysiotherapeuten, die werkzaam zijn in een fysiotherapiepraktijk en/of in het bedrijfsleven. Deze opleiding is ook van toegevoegde waarde voor arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten.

Arbeid en arbeidsparticipatie

Het is vooral geschikt voor fysiotherapeuten, die meer aandacht willen voor arbeid en (arbeids)participatie binnen hun fysiotherapeutisch handelen, hun zorgaanbod in de fysiotherapiepraktijk willen uitbreiden met een effectieve gedragsmatige en preventieve aanpak en die met hun cliënten toe willen werken naar preventie, zelfmanagement en zelfredzaamheid.

Therapietrouw bevorderen en blended care

Of voor fysiotherapeuten, die met een gedragsmatige aanpak therapietrouw van patiënten willen verbeteren of de mogelijkheden van blended care willen uitbreiden.

Invulling en verdieping bedrijfszorg

Of voor die fysiotherapeuten, die wellicht hun markt willen verbreden met toekomstgerichte zorg voor het bedrijfsleven of die al werkzaam zijn in het bedrijfsleven en hun aanbod in bedrijfszorg willen uitbreiden, met een effectieve, gedegen, bewezen, gedragsmatige aanpak.

Specificaties en kosten van de opleiding vind je onder het icoon ‘Overzicht en Studiekosten’.

 

RFC_logo

De Register FysioCoach wordt opgeleid tot Specialist, Trainer,Coach, Adviseur, Beroepsontwikkelaar en Professioneel leider in preventie en zelfmanagement. Hij vertegenwoordigt zijn vakgebied en bezit over een groot gedachtengoed dat van invloed is op een miljoenenpubliek en een positief effect heeft op het consuminderen van zorg.

Specialisme

De Register FysioCoach zet zijn specialisme in om de gezondheid van cliënten en/of werknemers te bewaken, te bevorderen en gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Hij is gespecialiseerd in een gedragsmatige aanpak van arbeidsgerelateerde en niet- arbeidsgerelateerde gezondheidsvraagstukken en/of -problematiek. Hij gebruikt een wetenschappelijk onderbouwd hands-off zelfmanagementbeleid. Hij biedt cliënten en/of werknemers en werkgevers de handvaten om grip te krijgen op de balans belasting- belastbaarheid. De focus ligt op optimale en duurzame inzetbaarheid van het individu door preventie van en interventie bij overbelasting c.q. klachten van het houdings- & bewegingsapparaat. Het uitgangspunt is preventie: primair (voorkomen), secundair (voorkomen van verergering) en tertiair (voorkomen van recidieven). De begeleiding is gericht op interventies bij individuen met (dreigende) fysieke klachten en op groepsgewijze preventieve trainingen.

Coachen op intrinsieke motivatie van cliënten

De Register FysioCoach is geen behandelaar maar een coach, een trainer en adviseur. Hij stimuleert en coacht mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid en inzetbaarheid.

Hij spreekt mensen aan op de intrinsieke motivatie, traint daadwerkelijk werk-, thuis-, hobby-, en sportactiviteiten met de (werk-) materialen. De aanpak is gericht op ‘ervaren, denken, doen’ en het coachen op het wegnemen van hindernissen die het gezonde gedrag in de weg staan.

Denken vanuit brede ICF- perspectief

De Register FysioCoach denkt vanuit het brede ICF-perspectief, en handelt vanuit de vier dimensies: biomechanisch, fysiologisch, psycho-socio-cultureel en existentieel.

Van klachten en activiteiten naar participatie

Hij verlegt de aandacht van medisch naar gedrag: de klacht of stoornis is een uiting van belastend lichaamsgebruik. Hij verlegt de aandacht van oorzaak naar het gevolg: de oorzaak van fysieke overbelasting is het gedrag van het individu. Het gevolg, de participatieproblematiek – al dan niet arbeidsgerelateerd – is de oplossing en daarmee het aangrijpingspunt.

Meerwaarde voor mens en organisatie

Hij koppelt zijn bevindingen aan optimale en duurzame inzetbaarheid van zijn cliënt en/of de werknemer. Hij behoudt hiermee de expertise van de werknemer voor de werkgever. Hij denkt vanuit kosten- en schadelastbeheersing voor zowel cliënt, werknemer, werkgever als maatschappij. Dit draagt bij aan tevreden clientèle en werkgevers, verminderde zorgconsumptie en een goed werkgeversimago. Een gedachtengoed dat zijn zorg en persoonlijke marktwaarde differentieert en ten goede komt.

Beroepsprofiel

Specificaties en kosten van de opleiding vind je onder het icoon ‘Overzicht en Studiekosten’.

Opleiding en studieprogramma

De opleiding is geaccrediteerd voor het register algemeen fysiotherapeut en arbeidsfysiotherapeut (540 punten).

Doel van de opleiding

Het onderwijsprogramma voorziet in een compleet pakket van kennis en vaardigheden dat de fysiotherapeut klaarstoomt tot Register FysioCoach®, als dé specialist Zelfmanagement & Preventie. De theoretische onderbouwing is veelal zelfstudie, op de opleidingsdagen brengen we de vaardigheden in praktijk. Ons doel is dat je het vanaf dag 1 direct kunt toepassen in de praktijk. En dat je na de cursus voldoende praktische handvatten en kennis hebt om ook zélf de verdieping aan te gaan bij klachten of situaties die niet getraind zijn.

Participatie als aangrijpingspunt

Het aangrijpingspunt is de participatie, de ADL: thuisactiviteiten, hobby, sport en voor de werkende bevolking een significant deel: hun werkzaamheden. Interventie op het gedrag in de dagelijkse activiteiten vraagt om specifieke kennis, waarin de opleiding voorziet.

Coachingsvaardigheden op academisch niveau

Je wordt op academisch niveau opgeleid met communicatieve- en coachingsvaardigheden waarmee je van LBO tot academisch niveau cliënten weet te begeleiden in hun gezondheidsbewustzijn naar bewustwording, gedragsverandering en zelfmanagement. En van zelfmanagement de groei ondersteunen naar zelfsturing. De training is gericht op ‘ervaren, denken, doen’ en het coachen op het wegnemen van hindernissen die het gezonde gedrag in de weg staan.

Gericht op volledige ICF Model

Je leert te werken vanuit het brede ICF-perspectief en daarbij te handelen vanuit de vier dimensies: biomechanisch, fysiologisch, psycho-socio-cultureel en existentieel.

Zelfmanagementbeleid met een wetenschappelijk onderbouwing

Met het denkniveau van de fysiotherapeut en de opgedane extra kennis en kunde van de opleiding Register FysioCoach, leert de deelnemer een probleem, situatie of proces te ontleden en de herkomst, de samenhang van de verschillende componenten te begrijpen. Met haalbare doelstellingen voor ogen, leert hij het zelfmanagementbeleid daar op af te stemmen. Meer lezen? Scroll door naar het icoon ‘Wetenschappelijk onderzoek’

Branche breed kennis en praktische ervaring opdoen

De vakinhoudelijke opleidingsdagen worden op bedrijven gegeven: er wordt daadwerkelijk met elkaar en met medewerkers op de werkvloer binnen diverse branches getraind. De aangrijpingspunten zijn lichaamshouding, bewegingstechniek en bewegingstactiek (ergonomie en correct gebruik van ergonomische omstandigheden). Het effectief en doelgericht anticiperen op een situatie vereist immers real-time en branchegerichte kennis en ervaring.

Competenties

De competenties van de Register FysioCoach zijn een verdiepingsslag op de competentiegebieden van de fysiotherapeut, het niveau NLQF- EQF niveau 6. De opleiding is ingericht op de te bereiken beroepscriteria; deze dekken de NLQF- EQF niveau 7 competenties af:

 • Brede professionalisering
 • Multidisciplinaire integratie
 • Toepassen van wetenschap
 • Transfer en brede inzetbaarheid
 • Creativiteit en complexiteit  in handelen
 • Probleemgericht werken
 • Methodisch en reflectief denken en handelen
 • Sociaal communicatieve bekwaamheid
 • Consequenties voor Register FysioCoach (maatschappelijke verantwoordelijkheid

Docenten en praktijkopleiders

De opleiding wordt gedoceerd door een bevlogen team van gespecialiseerde en gepassioneerde fysiotherapeuten en gedragsdeskundigen. Meer informatie over onze docenten vind je hier.

Studieduur

De studieduur is 9 maanden. De studie bestaat uit 16 opleidingsdagen (= 128 contacturen), 3 stagedagen, intervisiebijeenkomsten via skype, een afstudeerscriptie en een examen. De eerste 2 opleidingsdagen zijn aaneengesloten, daarna volgt er maandelijks 1 opleidingsdag. De opleidingsdagen zijn van 9.30 – 16.30 uur.

Zelfstudie

Per opleidingsdag is ongeveer 8-10 uur zelfstudie nodig. Dit is inclusief de intervisie-uren en het schrijven van de afstudeeropdracht/ scriptie. Het geleerde wordt in de fysiotherapiepraktijk en/of op bedrijven verder eigen gemaakt. Het zelf ervaring opdoen met individuele begeleidingen dien je aan het aantal uren zelfstudie tot te voegen.

Stage

De deelnemer verzorgt 3 groepsgewijze trainingen onder toezicht van een docent.

Studieprogramma

Studiekalender

Studiekosten

10% korting voor partners van Fys’Optima of een InPraktijk

Kijk voor het totaaloverzicht onder het icoon ‘Overzicht en Studiekosten’.

Wetenschappelijk onderzoek

De werkwijze van de Register FysioCoach is Evidence Based. Het wetenschappelijk onderbouwde zelfmanagementmodel is de basis van de opleiding.

Zelfmanagement

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ‘self care’ in combinatie met een ‘motiverende ondersteuning’ een effectieve methode is bij preventie en het oplossen van musculoskeletale aandoeningen. Tijdens de opleiding worden onderdelen uit relevante wetenschappelijke onderzoeken behandeld. De deelnemer raadpleegt op advies van de docent de voorgeschreven wetenschappelijke literatuur voor het maken en opleveren van de praktijkopdrachten. Dit biedt de deelnemer de mogelijkheid om de wetenschappelijke literatuur naar eigen inzicht toe te passen in de praktijk tijdens en na de opleiding.

Coachingsvaardigheden

Cliënten begeleiden naar zelfmanagement vergt uitmuntende coachingsvaardigheden. Deze vaardigheden worden op academisch niveau aangereikt en gaan verder dan ‘motivational interviewing’; de Register FysioCoach ondersteunt en bevordert  met een wetenschappelijke onderbouwde methode op authentieke wijze bewustwording en daadwerkelijke gedragsverandering bij een individu en/of groep personen, Tijdens de opleiding maakt de deelnemer een keuze uit één of meerdere wetenschappelijk onderbouwde coachingsmethoden, die worden aangeboden.

Denken vanuit breed perspectief

De Register FysioCoach denkt daarbij vanuit het brede ICF-perspectief en handelt vanuit de vier dimensies: biomechanisch, fysiologisch, psycho-socio-cultureel en existentieel.

Specificaties en kosten van de opleiding vind je onder het icoon ‘Overzicht en Studiekosten’.

Marktwerking en Carrièreperspectieven

Het vak Register FysioCoach sluit aan op de marktbehoefte en de ingezette trend vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de zorgverzekeraars. Zij leggen de nadruk op preventie en zelfmanagement. Daarnaast zijn ‘fysieke belasting’ en ‘vitaliteit’ aangemerkt als belangrijke speerpunten. De druk van Evidence Based werken neemt toe, evenals deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Kortom: de zorg is onderhevig aan ontwikkelingen en behoeft professionals met de juiste kennis en kunde.

De meerwaarde in de fysiotherapiepraktijk vertaalt zich onder meer naar:

 • het aanbod van een kwalitatief hoogwaardig en innovatief ‘zorgproduct’;
 • aanvulling van een gedragsmatige aanpak op aanwezige behandel- en begeleidingsmethodiek;
 • de deskundigheid in een gedragsmatige aanpak
 • een positief imago;
 • een aanzuigende werking op clientèle;
 • de ontwikkeling van de 0-delijns zorg;
 • het bestendigen van de fysiotherapiepraktijk en het vak fysiotherapie t.o.v. de zorgontwikkelingen.

De Register FysioCoach bij organisaties en in het bedrijfsleven.

Medewerkers zijn voor het bedrijfsleven van groot belang, zij zijn de motor van het bedrijf, gezonde en vitale medewerkers zijn productiever, werken langer en verzuimen minder. Steeds meer bedrijven investeren daarom in hun Human Capital, enerzijds vanuit een werkgeversimago en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en anderzijds om grip te houden op de kosten en de productiviteit te optimaliseren. Fysieke overbelasting is voor bedrijven in Nederland één van de drie belangrijkste oorzaken van verzuim. Hier is veel geld mee gemoeid; per dag kost een verzuimende werknemer al gauw tussen de 250 en 350 euro. Bedrijven hebben behoefte aan oplossingen voor hun werkgerelateerde gezondheidsvraagstukken en investeren daarom in toenemende mate in preventie en zelfmanagement. Het structureel stimuleren van preventie en zelfmanagement is een proces dat om aandacht, borging maar bovenal een specialistische aanpak vraagt.

Meerwaarde in het bedrijfsleven vertaalt zich onder meer naar:

 • draagvlak voor gedeelde verantwoordelijkheid werkgeverwerknemer
 • werken vanuit schadelastbeheersing voor werkgever én werknemer
 • zelfsturendheid op gebied van fysieke belasting
 • samenwerken aan duurzaam inzetbare medewerkers;
 • optimaliseren van ergonomische omstandigheden;
 • grip op verzuim en kosten;
 • zekerheid omtrent een verantwoorde en veilige re-integratie;
 • integrale samenwerking met Arbodienst, bedrijfsarts en andere deskundigen;
 • een positief werkgeversimago.

Andere carrièremogelijkheden

Met de opgedane kennis en NLQF- EQF competenties niveau 7, hoeft de meerwaarde van Register FysioCoach zich niet te beperken tot het vak Fysiotherapie, maar kan de Register FysioCoach zich ook manifesteren op andere terreinen in de rol van: stafmedewerker kwaliteitszorg, arbo-coördinator, bedrijfszorginkoop zorgverzekeraar, zelfstandig adviseur.

Specificaties en kosten van de opleiding vind je onder het icoon ‘Overzicht en Studiekosten’.

 

Overzicht en Studiekosten

Toelatingseisen

Je bent een afgestudeerde fysiotherapeut, met BIG registratie en enige stage-/werkervaring. Je hebt een bepaalde mate van zelfinzicht en invoelend vermogen en wilt een bijdrage leveren aan toekomstgerichte zorg en bestendigen van het vak fysiotherapie.

Opleiding 

Studieduur                            9 maanden

Aantal opleidingsdagen       13, waarvan 2 x 2 dagen aaneengesloten zijn, daarna maandelijks en een examen

Tijden opleidingsdagen        09:00 – 17.00 uur

Aantal deelnemers                minimaal 5, maximaal 10 per leergang

Studieprogramma                 PDF studieprogramma

Start                                        nieuwe leergang voorjaar 2021

Studiebelasting

Aantal contacturen               108. De intervisiebijeenkomsten en afstudeerscriptie vallen onder ‘zelfstudie’.

Intervisiebijeenkomsten       via online medium, zoals Google Meet, Skype

Zelfstudie                               

5 uur zelfstudie per week, inclusief de intervisie-uren, het schrijven van de afstudeeropdracht/ scriptie en het zelf ervaring opdoen met individuele begeleidingen in de fysiotherapiepraktijk.

Diploma en accreditatie

Accreditatie                            Register voor algemeen fysiotherapeut

Studiepunten                         138 punten voor beroepsgerelateerde deel KRF NL

Diploma                                 Register FysioCoach®

Locatie

Modules I, III, V                      HAN Papendallaan in Arnhem

Modules II en IV                    wisselend, bij een bedrijf, ROC of bouwopleidingsbedrijf in regio Midden Nederland.

Studiekosten                       

€.3.950,–  en  €.175,– inschrijfgeld. PDF kosten specificaties

10% korting voor een lid van het BouwTeam of een Partner van Fys’Optima of een InPraktijk

Fys'Optima InPraktijk

 

Interesse in deze opleiding?

Klik op de button om direct naar het aanmeldformulier te gaan voor de Triple Dynamixs Academy opleiding.