Platform Register FysioCoach voor een collectief draagvlak

Ook na het afronden van je studie ondersteunen we je graag! Na een succesvolle afronding van de opleiding heeft de Register FysioCoach de keuze om lid te worden van het platform Register FysioCoach.

Ons doel

Het streven is om met het platform en haar leden, de projectadviesgroep en een poule van betrokken collega Register FysioCoaches een collectief draagvlak te creëren voor de Register FysioCoach®, het beroep waarmee je de verbinding kunt maken met de toekomst.

Platvorm

Het platform waarborgt en bewaakt de kwaliteit van het vak Register FysioCoach en ondersteunt de Register FysioCoach met raad en daad, onder meer met jaarlijkse landelijke netwerkbijeenkomsten waarin kennis en innovaties gedeeld worden. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de projectadviesgroep.

Inhoudelijke vraagstukken platvorm

  1. Hoe kunnen we de invloed op Fysieke Belasting bij mens en organisatie met de dienstverlening zelfmanagement en preventie in Nederland als onlosmakelijk onderdeel van de 0-delijnszorg uitbreiden?
  2. Hoe kunnen we zorgdragen voor voortgang in innovatie van het beroep Register FysioCoach?
  3. Hoe kunnen we het vak Register FysioCoach in Nederland als vak van de toekomst bestendigen en uitbreiden ?
  4. Hoe kunnen we bijdragen aan deskundigheidsbevordering van collega fysiotherapeuten?

Projectadviesgroep

Binnen het platform is een projectadviesgroep geformeerd, welke bestaat uit de initiators van de Triple Dynamixs Academy (Triple Dynamixs Preventie & Coaching) en een twee docenten van de opleiding Register FysioCoach. In de projectadviesgroep zijn twee plaatsen beschikbaar voor afgestudeerde Register FysioCoaches. De samenstelling van de projectadviesgroep zal tot stand komen via een Algemene Leden Vergadering.

Wat doet de projectadviesgroep?

De projectadviesgroep is er om op terug te vallen met vakinhoudelijke en beleidsmatige vraagstukken en een second opinion bij cliënten.

Projectadviesgroep als lobbyist verzekeraars

De projectadviesgroep is bovendien de lobby naar zorg- en schadeverzekeraars, het centrale aanspreekpunt voor het afsluiten van contracten voor Register FysioCoaches. De projectadviesgroep is tevens de spil voor het afsluiten van contracten met landelijke opererende bedrijven. Tenslotte kan de projectadviesgroep ondersteuning bieden bij het afsluiten van een contract dat zelfstandig door de Register FysioCoach wordt geïnitieerd.

Poule Register FysioCoaches

De Register FysioCoach heeft de mogelijkheid aan te sluiten bij de poule van Register FysioCoaches. Deze poule is een aanvulling op het zelfstandig genereren van werk en helpt bij het vinden van passende opdrachtgevers. In de poule is de projectadviesgroep het aanspreekpunt.

Wat doet de projectadviesgroep dan voor jou?

  • informeert over de kansen in de regio;
  • faciliteert in collega Register FysioCoaches in een project dat ondersteuning behoeft;
  • faciliteert in een tijdelijke vervanger bij afwezigheid en vakantie;
  • biedt de mogelijkheid om bij een eigen bedrijf dat buiten de regio meerdere vestigingen heeft, het projectmanagement onder te brengen in de projectadviesgroep. De constructie: over het werk dat in de vestigingen verricht wordt door een collega Register FysioCoach zal leadvergoeding worden uitgekeerd.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap voor de platform Register FysioCoach bedraagt: €.195,- per kalenderjaar.