« Terug naar het nieuwsoverzicht

Register FysioCoach: Geslaagd!

do 12 oktober 2017, 15:48

Afgestudeerd als Register FysioCoach, dé specialisatie binnen de fysiotherapie

Supertrots op deze deelnemers, die de POST HBO opleiding Register FysioCoach succesvol hebben afgerond. Gefeliciteerd met het behaalde resultaat! Deze vakinhoudelijke beroepsopleiding Register FysioCoach is dé opleiding voor fysiotherapeuten, die zich willen verdiepen in het werken vanuit participatieproblematiek. Geaccrediteerd met 540 punten voor het register algemeen fysiotherapeut en arbeidsfysiotherapeut.

Evaluatie door deelnemers

De deelnemers waardeerden de opleiding met een 8,8

Bijzonder goede leerschool om patiënten gedragsmatig te begeleiden.” “Direct toepasbaar in de praktijk.” “Absoluut een aanvulling voor elke fysiotherapeut.” “Vernieuwend voor de doelgroep fysiotherapie.” “Mooie opbouw in eigen ontwikkeling en programma.” “Goede begeleiding, uitermate goed in het overbrengen van de stof, inspirerend.” 

Zelfmanagement en preventie

De POST HBO opleiding Register FysioCoach® ( 540 punten) biedt ondersteuning aan een nieuwe leefstijl: Zelfmanagement en Preventie: Je leert niet meer alleen de oplossing voor je cliënt te zijn. Je leert mee te lopen met de cliënt aan de zijlijn mee om de cliënt zelf de oplossing te laten zijn. Een tendens, die naadloos aansluit op de huidige ontwikkelingen in het zorgaanbod en de veranderende zorgvraag.

Coachen op participatieproblematiek

Het aangrijpingspunt van de Register FysioCoach® is de individuele mens. Het ligt in de verbinding van zijn/haar leef-, woon-, werk- en leeromgeving en de toenemende mate van zelfbewustzijn. Hij coacht een individu op de intrinsieke motivatie. En adviseert over en traint daadwerkelijk werk-, thuis-, hobby-, en sportactiviteiten met (werk-) materialen. De training is gericht op ‘ervaren, denken, doen’. Het coachen op het wegnemen van hindernissen die het gewenste gedrag in de weg staan. De basis is het biomechanisch denkmodel. De aanpak is vanuit het totale ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health. Het is gericht op de totale mensbenadering – fysiologisch, psycho-socio-cultureel en existentieel.

Wil je meer weten, meld je dan aan voor één van onze webinars.

Volg ons op LinkedIn en facebook