« Terug naar het nieuwsoverzicht

Samenwerking HAN SENECA

ma 1 oktober 2018, 19:05

Triple Dynamixs Academy en HAN SENECA zijn een samenwerking aangegaan inzake de POST HBO opleiding Register FysioCoach®. Onze POST HBO opleiding Register FysioCoach® wordt opgenomen in het opleidingen-/ cursusaanbod van HAN SENECA. Een belangrijke stap naar de toekomst.

Uitbreiding opleidingsaanbod HAN SENECA

HAN SENECA is het expertisecentrum voor sport, arbeid en gezondheid dat als onderdeel van HAN Sport en Bewegen is verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De samenwerking is voor ons een bevestiging dat de visie ten aanzien van preventie, zelfmanagement en arbeidsparticipatie belangrijk zijn binnen de fysiotherapie. Een richting die niet alleen belangrijk is voor het beroep fysiotherapie, maar ook voor de fysiotherapeut van de toekomst.

Ondersteunen van ontwikkeling binnen de fysiotherapie

De Opleiding Register FysioCoach biedt ondersteuning aan een nieuwe leefstijl: Zelfmanagement en Preventie.Het is een specialistische POST HBO opleiding voor fysiotherapeuten. Een opleiding die naadloos aansluit op de huidige ontwikkelingen in het zorgaanbod en de veranderende zorgvraag. Fysiotherapeuten worden omgeleid om volledig voorbereid mee te werken aan een uitdaging met een goed toekomstperspectief voor gezondheid, zorg en fysiotherapie. De deelnemer kan de opgedane kennis en vaardigheden vanaf dag 1 toepassen binnen de eigen fysiotherapiepraktijk. En het is toepasbaar op de werkvloer bij organisaties en instellingen ligt een markt waar het enthousiasme, kennis en expertise van een Register FysioCoach® hard nodig is. Het geleerde kan praktisch en efficiënt ingezet worden in de hele keten van zorgvraag naar zelfredzaamheid.

Specialist in zelfmanagement en preventie

Binnen preventie en zelfmanagement is effectief kunnen coachen op bewustwording en gedrag een essentieel onderdeel. De verschuiving naar eigen rol en verantwoordelijkheid van een cliënt vraagt om adequate coachings- , didactische en communicatievaardigheden. En om inzicht en kennis van de dagelijkse omstandigheden en activiteiten op het werk en in de vrijde tijd, waar de cliënt mee te maken heeft. Om te aan te kunnen grijpen op de (arbeids)participatie is kunnen coachen op het gedrag een belangrijke voorwaarde. Met de expertise van een Register FysioCoach® worden mens en organisatie ondersteunt en begeleidt in hun gezondheidsbewustzijn naar bewustwording, gedragsverandering en zelfmanagement. Het doel is dat mens en organisatie zelf invloed krijgen op fysieke belasting.

Stimuleren in nieuwe leefstijl

De opleiding Register FysioCoach is erop gericht de fysiotherapeut mogelijkheden aan te reiken om, vanuit authenticiteit, hiermee van toegevoegde waarde te zijn voor mens en organisatie. Met de opleiding Register FysioCoach wordt deze meerwaarde dé kernspecialiteit. En het is die kernspecialiteit, waar het om draait: Het heeft een aanzuigende werking op clientele en bedrijven en het biedt invloed op zorgconsumptie.

POST HBO Opleiding Register FysioCoach®

Het onderwijsprogramma voorziet in een compleet pakket van kennis en vaardigheden dat de fysiotherapeut klaarstoomt tot Register FysioCoach®, als dé specialist Zelfmanagement & Preventie. Je leert mens en organisatie te begeleiden in hun gezondheidsbewustzijn naar bewustwording, gedragsverandering en zelfmanagement zodat zij zelf invloed krijgen op fysieke belasting. Je leert dit praktisch en efficiënt in te zetten in de hele keten van zorgvraag naar zelfredzaamheid, de zorg van de toekomst.

Meer informatie vind je hier. Of meld je direct aan

Op www.tripledynamixsacademy.nl vind je uitgebreide informatie over de opleiding.

POST HBO opleiding in pakket HAN SENECA